cropped-Jan-Selfportrait-1.jpg

Het werk van Jan Snijders is te typeren als een late variant van de popart. Hij combineert foto’s met de traditionele collage en dat, met een bevrijdende mentaliteit. Zijn oeuvre kenmerkt zich in het vrolijke, eindeloze spel van het knippen, vergroten en het kiezen tussen varianten en constanten; het verplaatsen en verschuiven van onverwachte kleur- en vormpatronen heeft uiteindelijk zijn resultaat in de totale abstracte vervreemding van de doodgewone momentopname. Hij volbrengt een amusante en ook dwingende experimentele reis, om door de erotiek van het scheppen de verfijnde sociale emotie, die vaak zo vluchtig doorloopt, te verwerken en te bewaren.

The work of Jan Snijders is to characterize as a late variant of pop art. He combines photos with the traditional collage and that, with a liberating mentality. His oeuvre is characterized in the cheerful, endless game of cutting, and choosing between variants and constants; moving and shifting of unexpected color and shape patterns has finally are showing in the total abstract disposition of the perfectly ordinary snapshot. He also accomplishes an amusing and compelling experimental journey, to the creation by the Eroticism of the refined social emotion, which often so fleeting, to process and to keep it.

4ab

Tevens houdt Snijders zich bezig met podlood- pastel- en krijttekeningen. Men ziet vreemde perspectieven, objecten en/of geometrische gedaanten, als vergroot speelgoed in het landschap van lilliputters. Ook al zijn het tekeningen, ze gelijken op kleine collages van geknipte kleurvlakken. Het tekenwerk is erg divers; zijn schetsboek is een vaste reisgenoot en is te lezen als een dagboek van ontdekkingen en ontmoetingen. Snijders heeft zich voor zijn tekenwerk gericht op collecties en verzamelingen van vrienden, hun interieurs en die van grachtenhuizen en Amsterdamse musea.

. Also keeps Snijders deals with Imran-pastel and crayon drawings. One sees strange perspectives, objects and/or geometric forms, as enlarged toys in the landscape of Lilliputians. Even though the drawings, they resemble small collages of cut surfaces. The artwork is very diverse; his sketchbook is a fixed travel companion and is read as a journal of discoveries and encounters. Said has himself for his character work focused on collections and collections of friends, their interiors and that of Canal houses and Amsterdam museums.

Chauny (Fr) 22-12-1998a

Daar is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw het werken met de computer bijgekomen. Na veel experimenten heeft hij een geheel eigen stijl ontwikkeld.

There is since the 1990s, working with the computer. After many experiments he has a unique own style developed.

A tribute to Mondriaan voor de website